Logo SGH

Rola instytucji pośrednictwa celnego w realizowanych usługach celnych w Polsce

(pełny tekst artykułu opublikowany został w Monitorze Prawa Celnego i Podatkowego nr 5/2009, wyd. BW Szczecin)

Z usług pośrednictwa celnego realizowanych przez instytucje pośrednictwa celnego  korzystają przeważnie małe i średnie przedsiębiorstwa, które dokonują niezbyt wielkich obrotów towarowych z zagranicą, jest to dla nich bardzo wygodna i bezpieczna forma dokonywania odpraw celnych, oszczędzająca czas, a przede wszystkim dająca możliwość poczucia prawidłowego wypełnienia obowiązków wynikających z realizacji przepisów prawa celnego. Duże firmy posiadają zwykle w ramach swoich struktur organizacyjnych wydzielone oddziały, które zajmują się odprawą celną towarów. Taka forma jest dla nich bardziej efektywna, choć możliwość korzystania z usług instytucji pośrednictwa celnego też jest wykorzystywana.

Spośród trzech instytucji pośrednictwa celnego w Polsce – agencji celnych, agentów celnych i doradców podatkowych, największym udziałem w realizowanych usługach celnych zaznaczają się agencje celne. Ich udziały z roku na rok wykazują tendencję wzrostową. Sytuacja ta jest odzwierciedleniem prognostycznej wizji rozwoju rynku usług pośrednictwa celnego na świecie w sporządzonej przez IFCBA analizie SWOT, która wśród mocnych stron akcentuje: profesjonalizm, znajomość przepisów i ich zmian z zakresu prawa celnego i polityki gospodarczej oraz szeroki wachlarz świadczonych usług celnych.

Instytucja doradców podatkowych w realizowanych usługach celnych zaznacza się tylko 8% udziałem. Wskaźnik ten od 2006 r. utrzymuje się na stałym poziomie. Spośród 442 obecnie funkcjonujących w Polsce kancelarii doradztwa podatkowego tylko 36 realizuje usługi celne, jednak najwięcej z ich zgrupowanych jest w województwie śląskim (10), wielkopolskim (6), małopolskim (4) oraz lubuskim i zachodniopomorskim (po 3 kancelarie). W sumie na te pięć województw przypada 72% ich stanu.

 


Napisz komentarz


Premium Wordpress Themes