Logo SGH

Rafał Miłaszewski

Rafał Miłaszewski

Profesor zwyczajny w Katedrze Technologii w Inżynierii i Ochronie Środowiska Politechniki Białostockiej, w latach 2004-2008 profesor nadzwyczajny w Katedrze Zarządzania Produkcją w Politechnice Białostockiej, członek Komitetu Ochrony Środowiska Krajowej Izby Gospodarczej, Krajowej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko, Komitetu Naukowo-Technicznego ds. Gospodarki Wodnej SITWM-NOT, Zarządu Mazowieckiego Oddziału Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji. Prowadzi prace badawcze oraz zajęcia dydaktyczne w zakresie ekonomiki i zarządzania ochroną środowiska.


Gospodarka wodno-ściekowa w strategii przedsiębiorstwa

Na podstawie: R. Miłaszewski. P. Bartoszczuk. Gospodarka wodno-ściekowa w strategii przedsiębiorstwa, [w:] Strategie przedsiębiorstw wobec wymogów zrównoważonego rozwoju, praca zbiorowa pod red. K. Kucińskiego, Seria Wydawnicza Przedsiębiorstwo Współczesne, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa 2009. Ważną częścią strategii ochrony środowiska, realizowanej przez przedsiębiorstwo, jest strategia w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Podstawę […]Premium Wordpress Themes